Миссия және көзқарасы

Миссия:
Жеңіл өнеркәсібіне білімді, білікті, бәсекеге қабілетті маман дайындау.

Көзқарасы:
1. Индустриялық-инновациялық дамуына сәйкес тігін және тоқыма мамандарын дайындау.
2. Жеңіл өнеркәсіпке арналған кәсіптік білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету.
3. Білім алушылардың «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясын нығайту.